Yargıtayın onama kararına karşı ne yapılır

meseleyi kısaca ve anlaşılır bir lisanda anlatmaya çalışacağım. en basit meseleleri matematik formülü gibi uzun uzadıya hiç kimsenin anlayamayacağı bir şekilde anlatan ebleh takımından nefret ediyorum.

ortada “anlatımı basit” bir mesele var ama adam yazmışta yazmış… yazdıklarından kimsenin bir halt anladığı yok işin garip tarafı yazdıklarından kendisi de bir şey anlamıyor; laf olsun hesabı çalakalem döşemiş ! insanı okurken hafakanlar basıyor.

şimdi efendim her kesin başına gelir bu işler…

bir suç işlediniz ve yerel mahkemeden ceza aldınız. (yerel mahkeme diye ifade ettiğim şey; anlamayanlar için söylüyorum; yargılandığınız ilk mahkemedir) size verdikleri ceza (örnek) 15 sene ağır hapis.

yerel mahkemeden aldığınız bu 15 senelik ağır hapis cezasına 7 günlük süre içerisinde itiraz ederseniz almış olduğunuz 15 senelik ceza KESİNLEŞMEZ ! incelenmesi için yargıtaya gider. şayet bu cezaya 7 gün içinde itiraz etmezseniz cezanın yargıtaya gitmesine gerek kalmadan otomatikman KESİNLEŞİR !

7 günlük süre içerisinde itiraz edilen dosyaların hiç bir tanesi kesinleşmemiş dosyalardır. işte bu dosyaların kesinleşmesi için yargıtaya (ankara) gitmesi, dosyanızın yargıtay tarafından incelenmesi ve bir karara bağlanması gerekir. yargıtaya giden dosyalar en iyimser bir tahminle 1,5 ila 3 sene arasında ( bu süre daha az veya daha fazla olabilir, bu süreyi hiç kimse bilemez) olumlu veya olumsuz olarak karara  bağlanır.

diyelim ki yerel mahkemeden aldığınız 15 senelik ceza yargıtay denetiminden geçti ve onaylandı yani kesinleşti. işte artık cezanız kesinleşmiş olur.

peki yargıtayın onama kararına karşı ne yapılır ?

yukarıda özetlediğimiz süreç ayrı bir süreç şimdi ki süreç ise ayrı bir süreçtir. artık cezanız kesinleşmiştir ve yakalandığınız anda cezaevine girme durumuz vardır.

peki yargıtay’da onanan dosya bozulur mu ? evet bozulur !

yargıtayın onayladığı bir dosyayı bozdurmak ya da daha doğru bir ifadeyle “yeniden incelenmesini sağlamak” için bazı kurallar vardır.

süreç söyle işler;

onaylanan bir yargıtay kararına itiraz etme hakkınız tabi ki vardır ancak bu itirazı siz ya da avukatınız da yapamaz. yargıtay tarafından onaylanan bir dosyaya itirazı hakkı sadece yargıtay cumhuriyet başsavcılığına aittir.

şuraya dikkat >> yargıtay cumhuriyet savcılığı dosyanızda kuvvetli ve inandırıcı deliller bulmuşsa (inandırıcı delilleri avukatınız bulacak; bulduğu delillerle savcılığı ikna edecek) size verilen cezanın sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı ilkesinden yola çıkarak (gerçekten masum olduğunuza yeteri kadar ikna olmuşsa) bu süreci başlatır.

ilk mahkemeden aldığınız ve yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen 15 senelik cezanız infaza verildiği için aynen uygulanır. yakalandığınız anda cezaevine girersiniz… kısacası, yargıtay tarafından onaylanan kararda neye hükmedilmişse o aynen uygulanır !.. yargıtay başsavcılığı sizin dosyanıza itiraz etmeyi uygun görürse dosyanızı savcılığın kendi itiraz dilekçesiyle birlikte ceza genel kuruluna gönderir, oradan çıkan karar kesindir, yargıtayın vermiş olduğu kararında üzerindedir ve bağlayıcıdır.

toparlayacak olursak; yargıtay başsavcılığının yapmış olduğu itiraz, sizin cezanızın infazının ertelenmesini sağlamaz.

söz konusu meseleyle ilgili olarak şu kanun maddesinden hareket edilir:

Madde 308 – (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.