Adli sicil kaydı ne zaman nasıl silinir ?

ülkemizde uygulanan yasalar adli sicil kaydının ne zaman ve ne şekilde silineceğini açıkça belirtmiştir. halihazırda uygulamada oluşan (tuhaf ama aynı kanunu ahmet başka mehmet başka uyguluyor) tereddütler ise yargıtay tarafından içtihatlar yoluyla giderilmiştir ve kafa karışıklığına son verilmiştir. bu cümleden olarak adli sicil kayıtları ancak şu şekillerde silinebilir :

  1. eğer ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa (yani cezaevinde yatmanız gereken süreyi yatmış ve cezanızın tamamın bitirmişseniz) adli sicil kaydı infazın tamamlanmasıyla kendiliğinden silinir. infazın tamamlanmasından anlaşılması gereken, ceza hapis cezasıysa bihakkın tahliye tarihi veya denetim süresinin son bulduğu tarihtir. (yani aldığınız toplam cezanın tamamını yatmıyorsunuz. örnek:  20 sene cezanın sadece infazını yatıyorsunuz bihakkın tahliye tarihi denilen olay mahkemenin size verdiği toplam cezadır) ceza adli para cezası ise, adli para cezasının ödendiği tarih veya tazyik hapsine çevrilmişse cezaevinden çıkış tarihidir. örnek olarak, 3 yıllık kesinleşen cezası için 01.01.2017 tarihinde cezaevine giren, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak 01.01.2018 tarihinde tahliye edilen bir kişinin adli sicil kaydı ( sabıka kaydı ) 01.01.2020 tarihinden sonraki gün silinebilir duruma gelecektir.
  2. Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir.
  3. Ceza zamanaşımının dolması veya genel af veya kişinin ölümü halinde adli sicil kaydı silinir.

aşağıda adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneğini görmektesiniz. gerekli alanları doldurduktan sonra kapalı zarfa koyun ve şu adrese APS ile postalayın: 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

posta adresi: devlet mahallesi, vekaletler caddesi, 06420 çankaya/ankara